An interview in Serbian – Интервју у часопису КГХ

На позив мог професора са Машинског факултета Универзитета у Београду и дугогодишњег председника Друштва КГХ (климатизација, грејање и хлађење) Србије проф. др Бранислава Тодоровића, дао сам интервју на српском језику за последњи број стручног часописа КГХ (2-2023). Разговор је био првенствено о мом професионалном раду, о учешћима на конгресима о КГХ и понешто о мом личном животу.

Електронска верзија овог интервјуа доступна је линку архиве часописа КГХ на веб-сајту СМЕИТС-а.

http://izdanja.smeits.rs/index.php/kgh/article/view/6954

Acknowledgment at 50th KGH (HVAC&R) Congress and Exhibition in Belgrade, Serbia, 2019

KGH Society of Serbia, at SMEITS, from December 4-6, 2019 was organized the Jubilee, 50th International Congress and Exhibition of KGH (HVAC &R). On this occasion, the SMEITS Board of Directors decided to award a one-off “Recognition for Outstanding Contribution to th Development of the HVAC&R Profession and Long-Term Support to the KGH Congress 1970-2019”. The acknowledgment was personally delivered from professor PhD Branislav Todorović, the President of KGH Society of Serbia at the opening ceremony of the 50th Congress on December 4, 2019 at 10.00 in Room 1 of the Sava Center in Belgrade.

Nenad B. Miloradovic receives award from PhD Branislav Todorovic, the President of KGH Society

http://www.kgh-kongres.rs/index.php/sr/ . Datum pristupa: 25 Apr 2020.